Ekološko zbiranje in recikliranje računalniške opreme

Hiter razvoj informacijske tehnologije povzroča pospešeno zastaranje računalniške opreme. To pa pomeni, kopičenje opreme na določenih lokacijah, kar predstavlja obremenitev za uporabnike in okolje.

Ker se tudi Slovenija prilagaja evropskim normam in zahtevam s področja ekologije se bodo morala temu prilagoditi tudi podjetja, ki uporabljajo tehnična sredstva kot so računalniki, kopirni stroji, tiskalniki, kalkulatorji. Po preteku življenjske dobe se ta tehnična sredstva spremenijo v težko razgradljive odpadke, za katere je potreben poseben način recikliranja in uničenja.

Povsod po Evropi se ustanavljajo posebna podjetja, ki tudi z sredstvi evropske skupnosti skušajo standardizirati recikliranje tovrstnih odpadkov. Ta podjetja so vezni člen med proizvajalci tehničnih sredstev in uporabniki. Skupen cilj je zmanjšati količino klasičnih ter povečati delež recikliranih odpadkov.

V podjetju Bitea d.o.o. odvažamo manjše količine zastarele računalniške opreme po predhodnemu dogovoru.

© 2005-2014 Bitea, inženiring in storitve, d.o.o.