Zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov za namen reciklaže je tako v Sloveniji kot v svetu prisotno že dalj časa. Večina organizacij ter posameznikov, ki se odločijo za ta način ohranjanja okolja že poznajo prednosti, ki jih ločeno zbiranje prinaša. Posameznikom je izrednega pomena že občutek, da so aktivno udeleženi v sam proces recikliranja, medtem ko pristop k ločenemu zbiranju odpadkov podjetjem prinaša mnogo več prednosti:

  1. Podjetje si zaradi sodelovanja na področju ohranjanja okolja med poslovnimi partnerji, strankami ter potrošniki pridobi večji ugled, s čimer poveča tudi svojo konkurenčnost na tržišču.
  2. Poslovanje podjetja je v skladu z okoljevarstveno zakonodajo.
  3. S celostnim pristopom podjetja k ekološko usmerjenemu poslovanju lahko podjetje hitreje pridobi okoljevarstveni certifikat ISO-14001.
  4. S svojim zgledom pripomorejo k povečanju ekološke ozaveščenosti vseh ljudi.
© 2005-2014 Bitea, inženiring in storitve, d.o.o.