Kdo smo?

Smo podjetje z večletno tradicijo zbiranja odpadkov za namene recikliranja. Specializirali smo se za posebno kategorijo odpadkov, ki zahtevajo poseben pristop k zbiranju ter reciklaži. Sem sodijo:

  • odpadni tonerji za laserske tiskalnike ter fotokopirne stroje;
  • kartuše za inkjet tiskalnike ter
  • trakovi za matrične tiskalnike in fakse.

Pri Agenciji RS za okolje smo v evidenco zbiralcev vpisani pod zaporedno številko 35469-10/2012.

Naziv podjetja Bitea, inženiring in storitve, d. o. o.
Naslov: Svetelka 13a
Kraj: 3222 Dramlje
Matična številka: 5851556
ID za DDV: SI94896208
Transakcijski račun: 06000-0114697173 odprt pri Banki Celje
Šifra glavne dejavnosti: 38.110

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Celju; številka registrskega vložka: 1/06303/00

© 2005-2014 Bitea, inženiring in storitve, d.o.o.